Uncategorized

Aap in de zending

We horen allemaal berichten van sneeuw vanuit Nederland, maar hier is nog niks! Wel wordt het verwacht, dus wie weet!

Zondag

Het belooft deze week een bijzondere week te worden met veel op het programma. Zondag begonnen we de dag weer met het meeluisteren van de dienst van onze gemeente. Dan moeten we hier een uur eerder klaar zitten (ivm het tijdsverschil), dat betekent wat eerder op, maar ook heerlijk dat we dan daarna wat meer tijd hebben!
‘s Middags hadden we de mogelijkheid om een Iraanse kerk in Griekenland te ‘bezoeken’. Dus wij, Nederlanders, bezochten in Engeland online een Iraanse kerk in Griekenland ;-)! Er waren mensen uit veel verschillende landen aanwezig, multicultureel dus! Het ging erover wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Opnieuw mooi om mee te maken!

Maandag

Maandag begonnen we de week wel heel speciaal: we gingen op bezoek bij een hindoetempel, een moskee en een gurdwara (Sikh). Wanneer er geen corona was, zouden we vandaag een soort excursie-dag hebben gehad naar Southall in Londen, deze 3 gebedshuizen bezoeken en in de gurdwara eten. Helaas kon dit niet doorgaan en bezochten we ze online.


Southall wordt ook wel ‘klein India’ genoemd. Er wonen imigranten uit veel verschillende landen met veel verschillende religies.
Wanneer we fysiek op bezoek waren gegaan, hadden we uit respect een hoofddoekje om gedaan, dus deden we dat nu ook!

In de hindoetempel werden je zintuigen flink op de proef gesteld; veel kleur, geluid, geur en ook voelen speelde een rol. Veel ervaringen en indrukken. Er zijn veel rituelen en elk ritueel is erop gericht om je op god te richten.
Ze geloven in één god, maar deze god kan wel afgebeeld worden in verschillende vormen (bijv een god met een olifantenhoofd, een vrouwenhoofd etc.)
Wat opvallend is dat ze de priester moeten betalen om voor hen te bidden. Ook vonden we het opvallend dat er geen regels zijn, het is helemaal aan jezelf wat je gelooft en wie je aanbid.

Onze ‘gids’ gaf nog een punt mee ter reflectie: In het Oude Testament deden ze hun schoenen uit uit eerbied, bij deze hindoetempel (en in de andere gebedshuizen die we vandaag gaan bezoeken) ook. Wij komen binnen met vieze schoenen in onze kerk. Dat is positief: we mogen komen zoals we zijn. Maar de andere kant van de medaille: Zijn we daarmee ook niet het ontzag voor God kwijt geraakt? Goed om over na te denken!

Bron afbeelding; willemdevink.nl

In de moskee zagen we dat een aantal dingen heel belangrijk zijn; gebed staat centraal, maar ook kennis, reiniging, heiligheid en nederigheid.
Het was heel mooi om het eens van binnenuit te zien!
Eigenlijk zijn er best wel wat overeenkomsten met ‘onze’ kerken. Er zijn bijvoorbeeld ook geen ‘afleidende beelden’, ze zijn gericht op woord en gebed. Ook moslims aanbidden een onzichtbare god (geen beeld oid). en ook zij geven giften voor de armen, 2,5% van hun winst. Daar bovenop mogen ze meer geven. Markant detail: Moslims geven vaak meer dan christenen!

Ook hier een reflectiemoment: De moslims reinigen zich voordat ze gaan bidden, door wasrituelen, maar ook in kleding. Dit is niet alleen aan de buitenkant reinigen, maar het is ook een voorbereiding op het gebed. Je gedachten richten op dat je gaat bidden, en je ook innerlijk reinigen.
Hoe bidden wij? En ook hier weer: het is goed en positief dat we tot God mogen gaan hoe we ook zijn, maar anderzijds mogen we ook nadenken hoe we tot God gaan en eerst stil worden voor Hem.

Daarna gingen we naar de Gurdwara tempel. Dit is de grootste Sikh tempel buiten India. Hier hebben de mannen hun hoofd ook bedekt, dus moest Willem er ook aan geloven ;-).
Hier zijn weer veel rituelen te zien. Zoals we vorige week al beschreven geloven zij dat ze hun zonden zelf moeten betalen. Ze geloven in ‘karma’ Slechte daden hebben negatieve gevolgen en goede daden positieve gevolgen. Deze mensen werken hard en dienen anderen om al het negatieve maar terug te betalen. Je kan ook alleen Eeuwig leven bereiken als je je slechte ‘karma’ hebt betaald.


Hoe kan je naar al deze mensen getuigen van Jezus?
Twee sleutelbegrippen: Bidden en liefhebben.
Voor hen bidden en met hen bidden. De meeste zullen het heel fijn vinden als je met ze bidt. Liefhebben is wat Jezus van ons vraagt. Hij draagt ons op om onze buren, vijanden, en naasten lief te hebben. Als we de ander liefhebben zien ze Jezus door en in ons.
Zie hen niet als ‘project’ het is God die werkt, niet wij!

Zondagavond was het bij ons ook gaan sneeuwen, dus maandagmiddag is Leah heerlijk gaan sleeën met Lotte en nog wat anderen!

Dinsdag

Dinsdag begonnen we de dag in de klas met reflecteren, want…. we zitten al bijna op de helft!! Wat hebben we al veel geleerd! Met de klas dachten we na over wat dat allemaal was en wat we nog zouden willen leren de komende tijd. We dachten ook na over onze klas als groep. Heel bijzonder om te merken hoe hecht we zijn als groep terwijl alles online is en we soms op grote afstand van elkaar zitten.

Daarna ging de les over relaties en integreren in een andere cultuur.
Een relatie aangaan kan alleen als je open bent naar elkaar en (voor)oordelen opzij zet. Als je elkaar wilt dienen en naast elkaar wil staan. Heeft de ander wel de hulp nodig die jij wilt bieden?
Dit werd prachtig duidelijk met het volgende verhaal over de aap en de vis:

Door een tyfoon was een aap op een eiland gestrand. Op een veilige, beschermde plek aan de kust, terwijl hij wachtte tot het woeste water zich terugtrok, zag hij een vis tegen de stroom in zwemmen. Het leek de aap duidelijk dat de vis worstelde en hulp nodig had. Omdat hij een goed hart had, besloot de aap de vis te helpen.

Aan een boom bungelde hij gevaarlijk over de plek waar de vis leek te worstelen. Met een aanzienlijk risico voor zichzelf, bewoog de aap zich ver op een tak, reikte naar beneden en griste de vis uit de dreigende wateren. Onmiddellijk haastte hij zich terug naar de veiligheid van zijn schuilplaats en legde de vis voorzichtig op het droge zand. Een paar ogenblikken toonde de vis opwinding, maar viel al snel in een vredige rust.

Vreugde en voldoening zwol in de aap. Hij had met succes een ander wezen geholpen.

De aap wilde vriendelijk zijn, helpen en had een goede intentie. Hij wilde het leven van de vis redden!
De aap dacht dat de vis een probleem had, dat hij zich niet in een goede omgeving bevond. Hij dacht dat wat verkeerd voor hem als aap was, ook verkeerd was voor de vis. Hij dacht dat de ‘cultuur’ van de vis dezelfde was als de zijne en kwam daardoor tot de conclusie dat de vis hulp van buiten nodig had.
Wat zou de vis gevoeld of gedacht hebben..? Zou hij blij zijn geweest met de hulp? Ongetwijfeld voelde de hulp van de aap als bedreiging.
Wat had de aap kunnen doen? Bijvoorbeeld vragen óf de vis hulp nodig had, en zo ja, welke hulp.

Iedereen lijkt wel wat op de aap. We denken vaak dat we dingen logischer, efficiënter of sneller kunnen dan de ander. Maar de vraag is of de ander dan geen vis op het droge wordt…

We behandelden het ‘Elmer model’ in de les. Dit gaat over:

  • Openheid, mensen welkom heten en zich veilig laten voelen
  • Acceptatie, delen van waarden en normen met de ander
  • Vertrouwen, belangrijk voor het bouwen van een relatie, zodat beiden geloven dat de ander geen pijn wil doen, maar het juiste wil voor beiden.
  • Leren, Leren over, van en met elkaar
  • Begrijpen, de mogelijkheid om patronen van gedrag en waardes van de ander te begrijpen.
  • Dienen, de mogelijkheid om met mensen in contact te komen/ een relatie aan te gaan, waardoor ze de liefde van Jezus kunnen zien.
  • Liefhebben, heb je ‘naaste’ lief als jezelf.

Als je probeert mensen te dienen zonder hen te begrijpen, ben je een onderdrukker.

Geef je leven zodat de ander nog meer tot bloei kan komen.

We vonden het een leerzame en mooie les. Ook herkenbaar als we kijken naar wat we in het verleden hebben gedaan (oa het asielzoekerswerk)

Deze week hebben we ook heerlijk veel gewandeld! Het is prachtig te zien hoe ongelofelijk veel bloembollen erop komen. Vooral sneeuwklokjes en de eerste narcissen zien we al bloeien. En niet een paar, maar er staan er echt honderden. In het bos, langs de weg.. Je krijgt gewoon zin in de lente!!

Dinsdagavond hebben we de gang versiert, een van onze leraressen ‘woont’ naast ons en is morgen jarig!

Woensdag

Woensdag begon met de worship die we als tutorgroep hadden voorbereid. Het ging over de droom van Nebukadnezar in Daniel 4. Nebukadnezars zonde was trots. Trots laat ons naar beneden kijken, maar zolang we trots zijn kunnen we niet omhoog kijken naar de Almachtige God.
Hoe is het met ons? Zijn we ook hardnekkig? Blijven we trots? Laat ons nederig zijn en Gods genade door ons heen laten stromen!

Nebukadnezar was trots, maar Daniel 4 houdt daar niet op. vs 34: Nebukadnezar keek omhoog naar de hemel. God had genade met hem en herstelde zijn koninkrijk. En dan komt de getuigenis van Nebukadnezar (vs 37): “Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.”
Jezus gaf alles op voor ons. Hij de Koning der koningen, wilde zich vernederen voor ons. Laten we daarom niet trots zijn, maar nederig en vriendelijk. God zal onze trots breken. God zal onze boom omhakken. Dat kan zeer doen en het kan lang duren. Maar God doet dat om ons te vormen, om ons klaar te maken voor Zijn doel. Alles wat Hij doet is recht! Laten we Hem prijzen!

Deze week moesten we allemaal een interview houden met iemand uit een andere cultuur. Wat zijn verschillen? Wat is er anders in waarden en normen? De uitkomsten waren verrassend! Wat als ‘uithuwelijken’ normaal is? In de klas spraken we in groepjes over de resultaten.

Donderdag/Vrijdag

Donderdag en vrijdag ging het over veiligheid en risico’s. Risico’s kan je nooit helemaal uitsluiten, maar je moet je er wel bewust van zijn.
En juist in missiewerk is het extra belangrijk. Voor de voortgang van het werk, de reputatie, maar ook omdat er vaak een spanningsveld ligt wat betreft geloof, waarden en normen.

Een risico is een combinatie van een bepaalde bedreiging en kwetsbaarheid.
Bedreiging kunnen we niet zoveel aan doen, maar onze kwetsbaarheid wel.
Er zijn 2 categorieën:
– natuur/ ongevallen
– menselijk handelen.
Kwetsbaarheid is in hoeverre je wordt blootgesteld aan een bedreiging.

Op je kwetsbaarheid heb je niet altijd invloed. Bijvoorbeeld je geslacht, leeftijd, bezittingen, geloof, met wie je werkt, klimaat etc etc.
Ondanks dat je er niet altijd invloed op hebt, kan je wel doen wat je kunt om risico’s zoveel mogelijk te beperken, en je verantwoordelijkheid erin te nemen. Want risico’s gaan niet zozeer over hoe wij tegen iets of iemand aankijken, maar over hoe anderen tegen ons of tegen de situatie aankijken.

Donderdag hadden we vooral theorieles, en vrijdag de praktijk, waarin we een situatie naspeelden.
Praktische lessen, en soms denk je; het is wel heel veel wat er kan gebeuren, wat er op je af kan komen of waar we mee te maken kunnen krijgen. Maar… we weten dat we een Almachtige God hebben, die we mogen vertrouwen!

Vrijdag was het ook Lunar nieuw jaar (Chinees nieuwjaar). Op de campus hebben we ook een aantal Chinese studenten, dus reden voor een feestmaal. De Chinese studenten hadden samen met de kok een heerlijke maaltijd bereid. De eetzaal was prachtig versierd en als teken van solidariteit hadden de meesten iets roods aan. Aan het einde van de maaltijd werden we getrakteerd op een staaltje Chinese opera. Als westerlingen is dat best een beetje wennen 🙂

Zaterdag

Het is al weer zaterdag! Normaal gesproken een dag om het huiswerk bij te werken, blog (bij)schrijven, boodschappen doen en er lekker op uit voor een wandeling. Deze zaterdag was daar geen uitzondering op. Vanochtend heeft Leah met een vriendinnetje in Nederland gebeld en hebben we even opgepast op de kinderen van de familie Timmerman. De middag hebben we gebruikt om wat huiswerk en de mailbox bij te werken. Maar zoals dat soms gaat, ging de dag sneller voorbij dan gedacht.

En zo is de week al weer om voordat we er erg in hebben. We zijn nu halverwege de ‘course’. Het gaat ontzettend snel, maar we genieten er met volle teugen van! Volgende week staan er weer een hoop interessante lessen op het programma.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *