Uncategorized

Alles erop en eraan

Zondag

Naast het meeluisteren van een preek van onze eigen gemeente, hebben we ook nu weer meegeluisterd met een andere kerk. Dit keer een Roemeense gemeente in Noord Ierland. Extra bijzonder, omdat een lerares waarvan we les krijgen haar ‘getuigenis’ deed (ze komt uit Maleisië en heeft een Boeddhistische achtergrond), haar man iets vertelde over de Bijbelschool en een andere leraar waarvan we les kregen de preek hield.

Maandag

Maandag begonnen we weer met een Kick off. En zoals jullie inmiddels weten gaat het heel onze periode hier over het thema hoop (n.a.v. Romeinen 15:13).
Een vrouw vertelde over haar werk wat ze deed als verpleegster. Ze zag baby’s overlijden en zag veel onrecht. Ze vroeg zich af waar God is in al dat onrecht. God kan toch helemaal geen onrecht verdragen? Hoe kan het dat het kwaad dan zoveel lijkt te overwinnen en er duizenden mensen sterven? Het is zo verwarrend. Hoe hou je dan hoop? Ze nam ons mee aan de hand van de drie letters van ‘hoe’ in het Engels: “how”.

H Houd vast aan wie God is. Luister naar wat anderen over God zeggen. Hou vast aan Zijn beloften!
O Oriënteer je op God. Houd je ogen op Jezus. We zijn vaak gedesoriënteerd door de wereld. Praat met Jezus, ook als je het moeilijk vindt. Hij leidt je stap voor stap.
W Worship, ook in tijden van hopeloosheid. Of als alles om je heen hopeloos lijkt. Het is een keuze ondanks dat je niet weet of het goed zal komen. God is onze Rots. Zijn werk is perfect.
Dat is hoop, en hoe je hoop kunt hebben en houden.

Na de kick off hadden we les over integrale missie. Integrale missie komt uit Latijns Amerika waar het ‘misión integral,’ genoemd wordt. Het is bedoeld om aan te geven dat missie een geheel is. Net als een volkoren brood, waarbij de hele korrel gebruikt wordt voor het brood.
Integrale missie betekent dus dat ons hele leven erbij betrokken is.

Vaak richten we ons op het project waarvoor we uitgezonden worden (zoals bij ons het IT-werk voor MAF), maar het gaat verder dan dat. Heel ons leven is betrokken bij de missie waarvoor je gaat. Want de mensen kijken vaak niet naar wat je doet, maar wie je bent. Hoe ben je tegenover je buren, hoe ga je als gezin met elkaar om, hoe ga je om met kwetsbaren en mensen die het minder hebben dan jij.

Aan de hand van intrigerende verhalen werden we deze ochtend daarin meegenomen. Ook werd gekeken naar hoe onze kerkelijke gemeente dit doet. Wordt bijvoorbeeld een project gestart om te evangeliseren? Of zijn we betrokken bij de buurt, zonder als doel het evangelie te delen? Of is alles verweven met elkaar? Een interessante vraag, ook als het gaat om ons eigen leven. Hoe staan wij tegenover anderen? Zijn wij betrokken op anderen, zonder onderscheid te maken wie het is? Verdelen we ons leven in ‘hokjes’ zo van: ‘nu ga ik evangeliseren’ of: ‘nu heb ik het gezellig met vrienden en denk ik niet aan evangeliseren’ enzovoort. Maar we kunnen ons ‘christenzijn’ er niet ‘uittrekken’. We zijn christen op alle gebieden, in heel ons leven, en als het goed is, is dat ook te merken!

Deze dag voelde Leah zich niet zo lekker en hebben we rustig aan gedaan. Veel voorgelezen en ‘s middags nog even gewandeld, in een bijzonder bos, zoals jullie zien 😉

Dinsdag

Dinsdag begonnen we met de tutorgroep en daarna kregen we les over hoe we moeten zorgen voor Gods schepping, ook als onderdeel van de ‘integrale missie’. Ook dit onderdeel is en/of hoort een onderdeel te zijn van het leven van een christen.

Je kan je afvragen of dit eigenlijk wel een onderwerp/ issue voor God of voor een christen is? Moeten we eigenlijk wel zorgen voor de aarde, we zijn toch op reis naar de hemel en gericht op onze ‘hemelse schat’?
Is het niet wat te veel ‘GroenLinks- achtig’ of teveel ‘Partij voor de dieren’?
Het was heel interessant om over na te denken. De Bijbel zegt er veel meer over dan wij in eerste instantie dachten!

Alle schepsels zijn door Hem en voor Hem geschapen. Waarom bestaat de schepping, de dieren en wij? Voor God!
De aarde is van God, niet van ons. Wij mogen de aarde gebruiken, niet misbruiken (Psalm 24). God heeft alles en iedereen een plaats gegeven en zorgt zelf voor Zijn schepsels. Wij zijn geroepen en hebben de opdracht gekregen om voor de schepping te zorgen. Om voor de gebroken wereld te zorgen, waar we zo’n rommel van hebben gemaakt.
De schepping is niet gemaakt voor de mens, dat wij alleen maar kunnen consumeren en de aarde uitbuiten/ gebruiken (Ego). Ook is het niet dat we ‘maar’ een onderdeel van de schepping zijn en onderdeel van het ecologisch systeem (Eco). Maar het is zoals het laatste plaatje: Een hartje, God heeft de schepping lief, en wij mensen mogen voor deze schepping zorgen.

Bijzonder is dat er met de zondvloed maar weinig mensen werden gered, maar van de dieren werden er juist velen gered. Niet zozeer voor Noach, maar voor God! God geeft ook tijdens de zondvloed niet op om voor Zijn schepping te zorgen!

Bijzonder ook is dat alle Joodse feesten te maken hebben met Gods schepping, zelfs de sabbat. Bijv. lam bij het Pascha, Chanoeka het licht, Pinksteren eerste oogstfeest


We leren veel van de processen van de natuur. Wie God is, Hoe God werkt en over Zijn koninkrijk!

Kolosenzen 1:15-20
– Jezus is de Bron van de schepping (vs 16)
– Jezus is de Onderhouder van de schepping (vs 17)
– Jezus is de Redder van de schepping (vs 20)

Als de schepping zo belangrijk is voor God zelf, wie zijn wij dan om er niet bij stil te staan. Tijdens de les en ook bij onszelf merkten we wel dat er vaak zwart/ wit over wordt gedacht. Of je bent heel ‘milieubewust’, wil zo groen mogelijk leven, gaat er ontzettend ver in, of je ‘hebt’ er niks mee, denkt er niet bij na en ‘leeft er op los’. Door deze les zijn we daar wel door stil gezet. Wat is je taak en verantwoordelijk als christen hier in?
Tijdens de les moesten we denken aan armoede. Ook zo’n groot onderwerp in deze wereld. Kunnen wij dat veranderen? Nee, maar betekent het dat we dan een andere kant op moeten kijken? Ook niet! Ook al voelt het als een druppel op een gloeiende plaat, we kúnnen wat doen! Elke stap is er een.
En zo is het ook met het milieu. Kunnen we het hele ‘probleem’ oplossen? Nee, maar we kunnen wel allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen en kijken waarin we iets voor Gods schepping kunnen doen!

‘s Middags heeft Leah met speksteen gespeeld en hebben we de verjaardag van Timo buiten gevierd met andere studenten, was goed en gezellig om zo wat meer contact met de studenten te hebben en niet alleen via Zoom!
‘s Avonds hebben we ipv in de gezamenlijke eetzaal samen met de familie Timmerman gegeten voor Timo z’n verjaardag.

Woensdag

Woensdag begonnen we met worship. De worship van deze week ging over Daniel 7, waar het gaat over het visioen van Daniel over de 4 dieren.

We leven in moeilijke tijden. In tijden van verlies. Verlies van geliefden, verlies van vrijheden, verlies van dingen die we graag doen. Het boek Daniel is een boek vol met moeilijkheden. Het is dan ook een zegen om te zien hoe Daniel hiermee omgaat.

Daniël ziet een visioen. Het is niet zomaar een droom. Hij ziet verder, hij ziet een groter beeld. Zo kunnen wereldmachten regeren en ons verdrukken. Dat is wat is voorzegt hier in Daniel 7. Misschien zijn er dingen in ons leven die overweldigend kunnen zijn. Laten we dan zitten in de aanwezigheid van God. Met Hem kunnen we eerlijk zijn. Maar de ‘beesten’ uit ons leven zijn niet alles wat er is. God zit op de troon! Hij is de Oudste der dagen. Je kan Daniël bijna horen fluisteren vanuit dit hoofdstuk: “Wees niet bevreesd!” Maar er is meer! Als we goed kijken zien we nog Iemand in de wolken. Deze Man die geëerd en geprezen wordt, in de aanwezigheid van de “Oude van dagen”. Wie is deze Man? Daniël beantwoordt deze vraag niet. Maar we zien deze Man ook terug in Openbaring: het is Jezus. Hij is de eeuwige Koning! Hij is Koning der koningen!

We kregen vanochtend niet echt les, maar luisterden naar een interview met een man uit Uganda. Hij was een zendeling en was onder andere uitgezonden geweest naar een land in het het Midden Oosten. We hoorden over zijn traject. Wat hij verwacht had, wat anders was dan hij verwacht had, hoe het integreren was, hoe de bureaucratie was, wat hij zou aanraden voor potentiele zendelingen qua voorbereiding etc.
Het was heel waardevol om zo een uitgebreide ervaring te horen van een ‘ervaringsdeskundige’.
Dingen die we wel verwachten kwamen voorbij als: missen van familie, ander eten, ander klimaat. Maar ook vertelde hij dat hij wel tegen vooroordelen opliep wat betreft zijn huidskleur. Daarnaast had hij sommige dingen helemaal niet verwacht. Zo had hij een buurman die een koe aanbad en was er een Hindoestaanse gemeenschap die Christus in hun tempel aanbaden. Dat was verwarrend.
Hij vertelde dat er wat betreft bureaucratie veel oneerlijkheid en onrechtvaardigheid is, maar dat het het beste is de overheid te gehoorzamen, en te doen wat ze zeggen.

Maar wat het mooiste was in zijn hele verhaal dat hij aangaf dat het zo belangrijk is in alles God te vertrouwen. Dat Hij altijd met ons is. Hij zei: de wereld is niet ons thuis, maar ons ‘thuis’ is in Jezus Christus. God is altijd goed, wat er ook gebeurd.
Hij gaf ook nog een advies: God kan je naar allerlei plaatsen roepen. Het is belangrijk flexibel te zijn. Zendelingen moeten leren God te volgen en te doen wat Hij voor ons voor ogen heeft. Ook gaf hij praktisch advies: doe onderzoek naar de plaats waar je naar toe gaat. Hoe groeten ze elkaar, wat zijn gewoontes, wanneer doe je wat, hoe laat je je respect zien. Maar kijk ook eens alvast op internet naar wat voor eten, etc. De taal leren is een belangrijke sleutel!

verschillende manieren van groeten op de wereld

‘s Middags was er eerst een brandalarmoefening. Het brandalarm gaat hier nog al eens af (mega hard lawaai), maar dit keer was het een ‘echte’ oefening, dus gingen we snel naar buiten. Daarna heeft Willem heerlijk hardgelopen, heeft Lydia nog wat schoolwerk met Leah gedaan en zijn we bezig geweest met ons onderzoeksproject.

Geen straf om hier bezig te zijn met m’n onderzoek, het is een prachtige ruimte!

Donderdag

Vandaag hadden we de hele dag les over transformatie. Een ingewikkelde term voor het zorgen voor verandering in de gemeenschap waar je bent. Dit was een vervolg op de les van zending en armoede van vorige week. Deze keer keken we naar de mogelijkheden om verandering in deze situatie (armoede) te brengen.
Vaak denken we dat dit best makkelijk is, we geven geld of brengen goederen ergens naar toe (bijv. spullen naar Balkan landen zoals Roemenië of Polen).

Maar daarmee brengen we niet daadwerkelijk verandering in iemands leven, omdat het slechts een tijdelijke verlichting is van de situatie waarin zich men bevindt, maar het biedt geen structurele verandering.
We leven allemaal in een systeem. Zo zijn de meesten van ons geboren in een gezin, maken we onderdeel uit van verschillende gemeenschappen (kerk, school, vriendengroep, etc.), hebben we een ‘sociale achtervang’ van de overheid (WW, AOW, etc.), krijgen we een salaris die marktconform is, we bewegen regelmatig door te sporten, gaan af en toe op vakantie. Allemaal factoren in een systeem, wat maakt dat we ons gelukkig en waardig voelen (in meer of mindere mate).

Voor mensen die arm zijn is dit heel anders. Door de armoede vallen veel van deze factoren weg. Zo is iemands status soms al een belemmering in de hele cirkel. Iemand met een lage status krijgt niet zomaar een baan, daardoor verdien je geen salaris. Omdat er geen sociale achtervang is, moet je overleven en ben je kwetsbaarder. Zo kan je doelwit worden van geweld of misbruik. Met als uiteindelijk resultaat dat iemand zich nog maar half mens voelt.
Wat helpt dan wel? We kregen voorbeelden te horen van projecten waarbij de mensen zelf verandering gingen brengen. Wij zijn als westerlingen geneigd om de handen uit de mouwen te steken, maar dat moeten we juist niet doen. Het is belangrijk om te vragen en te kijken waar de ander behoefte aan heeft. Daarnaast moet je kijken naar wat er is en daarmee iets creëren. De lokale bevolking moet het zelf oppakken en ervoor zorgen dat ze van waarde gaan zijn. Het enige wat we hoeven te zeggen en te laten zien, is dat men ertoe doet. Dat ze het waard zijn en dat er verandering mogelijk is!

“Geef een man een vis, dan heeft hij die dag te eten.
Je kunt iemand beter leren vissen dan heeft hij z’n leven lang vis te eten.”

Rond lunchtijd mocht Leah bellen met de klas. Ze vond het het heel leuk om iedereen weer te zien, maar ook best een beetje spannend, daarom begon ‘uiltje’ (foto 1 ;-)) daarna mocht Leah eea uitleggen nav foto’s en hadden alle klasgenootjes vragen voorbereid, super leuk!

Vrijdag

Vrijdag begonnen we weer met iemands story. Een jonge vrouw, maar ze heeft al heel veel in Gods koninkrijk mogen werken. Dat was echt bijzonder om te zien. Zo jong eigenlijk nog en al zo goed als haar hele leven in dienst van Gods koninkrijk!

Een duif kwam even ‘buurten’;-)

Daarna ging de les over geestelijke strijd. Niet over de innerlijke strijd die we als christenen kunnen ervaren, maar vooral over geestelijke machten die aanwezig zijn in het land of cultuur waar we naar worden uitgezonden. We kregen les in hoe je dit kunt herkennen en hoe je hiermee om moet gaan. Zo kan je niet alles wat er gebeurt toeschrijven aan kwade machten, maar moet je hier onderscheid in maken. Je moet er beducht op zijn dat je niet teveel toeschrijft aan de strijd die gaande is, maar je moet het ook niet ontkennen. Aan de hand van voorbeelden werden we meegenomen in dit proces en kregen we handvatten om hier mee om te gaan. De belangrijkste les is dat er geen systeem bestaat om hiermee om te gaan, maar dat het vooral een zaak is van dichtbij God te leven en het van Hem te verwachten!

‘s Middags deden we wat boodschappen voor mijn verjaardag, hadden we weer een coronatest en daarna wilde Willem wel heel graag dat ik verder ging met mijn onderzoek ;-), maar later begreep ik waarom. Toen ik in een studieruimte met m’n onderzoek bezig was, hebben klasgenoten onze kamer mooi versierd. Willem belde me op een gegeven moment of ik terug wilde komen. Iedereen zat verstopt en riep ‘surprise’! toen ik binnenkwam. Wat een verrassing…!

Zaterdag

En zaterdag was het dan zover, Lydia d’r verjaardag! De eerste keer in het buitenland! Van te voren denk je er toch wel over na: zal het stil zijn zonder familie en vrienden? Uiteraard wordt het anders, maar hoe anders?
Wat was het daarom extra verrassend dat iedereen zo aan me dacht. Met versieringen, met kaarten vanuit NL, appjes en nog veel meer zoals jullie op de foto’s en het filmpje zien. Ik voelde me echt jarig en gezegend..! ‘s Ochtends is de familie Timmerman even wezen koffie drinken, daarna zijn we er heerlijk op uit geweest en hebben we van elkaar en de natuur genoten..! ‘s Avonds heeft Willem heerlijk pasta pesto voor me gekookt en daarna kwamen een aantal klasgenoten en hebben we ‘kolonisten van Catan’ gespeeld. Al met al een gezellige en mooie verjaardag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *