Uncategorized

Praktische lessen

Deze week was wat rommelig en uitdagend. We hebben daarom ook niet dagelijks ‘even’ onze blog bijgewerkt (Dit proberen we normaal wel te doen, waardoor de blog niet zoveel tijd kost). Jammer, want het waren ontzettend interessante en praktische onderwerpen waar we deze week les over kregen! We zullen proberen een en ander terug te halen.


Geld

Op maandag hadden we onder andere les over fondsenwerving.
Degene die ons kennen, weten dat we het best heel moeilijk vinden om van fondsen te gaan leven. Niet omdat we niet afhankelijk willen zijn, maar ergens voelen we het als ‘last’ om van het geld van anderen te gaan leven. We zijn tot nu toe zo gewend om alles zelf te regelen, of voor elkaar te krijgen… Misschien blijkt die afhankelijkheid toch wel een struggle ;-).

Wat was deze les daarom enorm goed voor ons!
We moesten veel Bijbelteksten bestuderen en leerden dat er in de Bijbel over verschillende manieren gesproken wordt.
Soms is alles al voorzien, maar soms ook niet. Soms mag je naar geld vragen, maar soms ook niet.
* De Levieten werden door het volk ondersteund door de offers die zij brachten. Ze werden op die manier onderhouden (Numeri 18)
* Paulus spreekt over de gemeente die geld moet geven in 2 Korinthe 8: 1 t/m 15. Maar Paulus zegt ook dat hij de mensen niet tot last wil zijn. Hij heeft geleerd tevreden te zijn met wat hij krijgt en daar is hij dankbaar voor. Er waren tijden dat hij overvloed had en soms had hij bijna niks, maar het is altijd goed.

Een andere kijk op financiële steun staat in Handelingen 18. Er staat dat Paulus een tentenmaker was. Hij was dus niet afhankelijk van wat mensen hem gaven.
Hij wilde de mensen niet tot last zijn. We zien dit ook in 1 Tessalonicenzen 2 : 9. In 2 Tessalonicenzen 3 zegt Paulus: “Wie niet wil werken, zal niet eten.” Dat is cruciaal. Het gaat niet om het geld dat we verdienen, maar het gaat erom dat we er alles aan doen om anderen niet tot last te zijn en alleen te ontvangen als dat nodig is.

Wat ook een rol speelt, is waar je vandaan komt, maar ook naar welk land je gaat. Is het mogelijk om als ‘tentenmaker’ te gaan? Of is het juist aan te bevelen om als ‘tentenmaker’ te gaan (bijvoorbeeld in gesloten landen).

God wil dat we Hem vragen om wat we nodig hebben. En God gebruikt mensen om datgene wat we nodig hebben te geven. We keken naar verschillende beloftes in de Bijbel waarin staat dat de Heere onze noden kent, dat we ons aan Hem mogen toevertrouwen, ook het financiële gedeelte.

Waarom zouden mensen eigenlijk willen geven? Waarom geef jij giften? Wat is je motivatie en wat beïnvloed jouw keuze waarvoor je geeft? Eerlijk?

* De Bijbel moedigt aan vrijgevig te zijn en daarin aan Hem gehoorzaam te zijn.
* Het biedt mensen de mogelijkheid om hun dankbaarheid aan de Heere te laten zien.
* Het stelt mensen in staat om deel te nemen aan de missie, er onderdeel van te zijn en zo een schakel te zijn in Gods koninkrijk!

God zal in Zijn rijkdom ons voorzien in alles wat je nodig hebt

Filipenzen 4:19

Nieuwsbrieven

Dinsdag hadden we een andere praktische les, namelijk over nieuwsbrieven schrijven!
Dat was interessant, want… waarom schrijven we eigenlijk nieuwsbrieven?
Is het om jullie te laten weten hoe fantastisch wij het hebben en hoe geweldig het is om een avontuur aan te gaan? Nee…verre van dat.

We vinden dat we die verantwoordelijkheid hebben. Degenen die onze nieuwsbrief lezen zijn onze supporters, degenen die met ons meeleven, maar ook degenen die ons uitgezonden hebben als we het hebben over de plaatselijke gemeente.
* Zonder ‘achterban’ kunnen we niet. Zonder gebed, zonder meeleven zijn we ‘zwak’, we wisten al dat gebed belangrijk was/is, maar als we hier de verhalen en getuigenissen horen, dan zijn we daar nóg meer van overtuigd, en daarom delen we in onze nieuwsbrief ook altijd gebeds- en dankpunten!
* We willen graag met jullie delen en ook getuigen van Gods werk. Het is niet ons werk. We hopen dat dat een bemoediging voor iedereen mag zijn die het leest. Niet zo van: “o, dat hebben Willem en Lydia meegemaakt, maar: zo werkt God en Hij is dezelfde, voor ons allemaal!”
* We hopen dat het ook een aanmoediging mag zijn. Zien hoe Gods koninkrijk groeit, maar dat dat niet alleen zo in een ander land hoeft te zijn.
* En uiteraard willen we ook graag ons leven, wat we meemaken met jullie delen. Straks wonen we ver weg, als God het wil. Relaties worden wellicht anders en ongetwijfeld zullen we heel veel gaan missen, maar zo blijven we toch met elkaar verbonden.

Eigenlijk zijn we best wel benieuwd; wat verwachten jullie van een nieuwsbrief? Wat maakt dat je hem wel/ niet leest? Wat vinden jullie belangrijk te horen? En wat is echt een ‘no go’?

Leren van een taal

Daarna hadden we een les over nieuwe talen leren! De een heeft er meer talent voor dan de ander. Maar helaas is het wel nodig! En de reden daarvan werd in de les nog eens duidelijk:
“Als je iemands taal niet wil leren, is dat een afwijzing voor mensen. Zelfs het minste, bijvoorbeeld groeten, geeft waarde aan de communicatie”.
Hoe kunnen we de mensen bereiken met het evangelie als we hun taal niet spreken?!

We keken naar verschillende manieren van hoe je een taal leert en kregen tips. Een belangrijke tip was heel veel luisteren. Eigenlijk zoals een kind leert praten. Luisteren, luisteren en luisteren. Langzaam ga je woorden herkennen en door herhaling onthouden.
Het was in ieder geval heerlijk om te horen dat er meer mensen moeite hebben met het leren van een taal 😉


Leiderschap

Woensdag hadden we het over leiderschap. Het was best een lange les, maar zomaar wat punten die naar voren kwamen en voor ons allemaal wel van belang kunnen zijn (tenminste, denken we ;-))

 • Falen is een mogelijkheid om te groeien, wees niet bang fouten te maken!
 • Als iets niet duidelijk is of anders werkt in culturen, gebruik humor, naïviteit, maar wees in alle gevallen respectvol
 • Jouw gedrag is een voorbeeld!
 • Veronderstel niks. Denk niet voor de ander
 • Heb elkaar lief, deel van Jezus’ liefde
 • Wees jezelf, trek geen harnas aan of zet geen masker op
 • Neem geen macht! Maar geef deze juist weg
 • Bouw aan vertrouwen
 • Het gaat om wie je bent als leider, je karakter, niet om wat je weet of kan (omdat het gaat om vertrouwen)
 • Communiceer, communiceer
 • Wees geduldig

Liefdestalen

Wel eens gehoord van de 5 talen van de liefde? Hier hadden we donderdag les over. Het is ontwikkeld door Gary Chapman, hij heeft er ook verschillende boeken over geschreven (liefdestalen voor echtparen/ singles/ kinderen/ tieners etc).

De 5 talen van de liefde zijn:
– Woorden van bevestiging (complimenten)
– Quality time (onverdeelde aandacht voor elkaar/ samen dingen doen)
– Cadeaus ontvangen
– Dienen
– Fysieke aanraking

In welke liefdestaal herken je jezelf ? Wat ontvang je graag of welke ‘liefdestaal’ geef je juist graag? En…zeker net zo belangrijk: welke liefdestaal ‘spreekt’ je man/vrouw, vriend/vriendin, kind?

Iedereen heeft een emotionele liefdestaal (de 5 ‘basis’ liefdestalen staan hierboven, maar er zijn veel dialecten ;-)). Maar als de ander een andere liefdestaal spreekt, dan kan de liefde die jij wilt geven misschien helemaal niet ontvangen worden als liefde.

Daarom zeggen mensen weleens: “De hele dag ben ik bij je, maar waarom is dat niet genoeg?” of: “Ik doe van alles voor je, maar nog is het niet genoeg”.
Als iemands emotionele ‘liefdestank’ (bijna) leeg is, dan zal dat relaties beinvloeden, omdat we allemaal een basisbehoefte hebben om geliefd te worden. We hebben allemaal behoefte aan genegenheid, een gevoel van verbondenheid en ‘gewenst zijn’.

We keken ernaar hoe dit ‘werkt’ in verschillende culturen, of het dan mogelijk is altijd je ‘liefdestaal’ te spreken of te uiten etc.

Benieuwd naar jouw eigen liefdestaal of wil je meer lezen? Klik hier.

Conflicten

Hierna hadden we les over hoe je met conflicten kunt omgaan, hoe je het kunt goedmaken en kunt vergeven.
Veel voorkomende oorzaken voor een conflict zijn:

 • verschillende verwachtingen
 • slecht leiderschap
 • egoïsme/ hoogmoed
 • andere waarden en normen
 • politiek
 • territorium (land/ grenzen)


We keken naar de verschillende fases en wanneer iets gaat ‘escaleren’ waardoor het een conflict wordt.

Uiteraard keken we ook hoe je een conflict kunt oplossen. Vaak helpt het even afstand te nemen, terug te trekken, zodat er daarna ruimte komt om feiten en gevoelens te delen en uit te leggen waarom je bepaald gedrag had of een bepaalde keuze maakte. Daarna kan je aan elkaar berouw tonen, om vergeving vragen of belijden wat je fout hebt gedaan. Samen kun je kijken wat een oplossing is, mocht dit nodig zijn. Bijvoorbeeld een compromis.In een multicultureel team liggen conflicten op de loer, omdat je verschillende achtergronden hebt, verschillende verwachtingen, waarden en normen. Daarom is openheid, respect en compromissen extra belangrijk!

Vergeven

We hadden het als laatste in deze les over vergeven. Waarom is dat belangrijk?
1) Het heeft op lange termijn effect op emotionele en geestelijke gezondheid.
2) Het is een opdracht van Jezus
3) Als God ons vergeeft, wie zijn wij om de ander niet te vergeven?

Bron afbeelding: mensbootje.nl

Er bestaat veel verwarring of misvattingen over vergeven, daarom keken we naar wat het nou eigenlijk is.

Vergeving is niet:

 • Vergeven en vergeten, dat is onmogelijk (Jesaja 43:25, Hebreeën 8:12)
 • Vergeven is geen zonden toelaten
 • Vergeven betekent niet dat je je als een deurmat moet laten gebruiken (je moet toch vergeven, dus de ander kan doen wat hij/ zijn wil)

Vergeving is wel:

 • Een daad van wil tussen jou en God (Rom 12: 19-20). Er is geen actie nodig van de ander die je te vergeven hebt. Het is een keuze, maar dat betekent niet dat je het ook altijd zo voelt.
 • Vergeven is dat je geen wraak neemt op de ander.
 • Vergeven is dat je je pijn (h)erkent en de pijn overlaat aan God (Psalm 55:2-5
 • Vergeven is dat je hetgeen wat gebeurt is overgeeft aan God. Hij zal oordelen, Hij zal recht doen.

Spirituele gaven

Vrijdag hadden we les over spirituele gaven. Bij het woord “spirituele gaven” krijg je al snel de associatie met charismatische kerken en zaken als tongentaal, uitdrijven van demonen, etc. Maar in de les kwamen we erachter dat het veel meer is dan dat.

We hebben allemaal spirituele (of geestelijke) gaven gekregen. Voor de één kan dit tongentaal zijn, maar voor de ander kan dit ook ‘dienen’ zijn. Paulus wijdt er zelfs een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 12, waarin hij uitlegt dat we allemaal onderdeel zijn van één lichaam. Zoals alle ledematen van een lichaam een functie hebben, zo is dat ook in de gemeente van Christus. We hebben allemaal gaven gekregen om uit te delen.
In dit hoofdstuk wordt bijvoorbeeld de gave van genezing genoemd, maar ook de gave van leiding geven of gave van hulpverlening. We bespraken met elkaar welke gaven we hebben gekregen (vooraf hadden we hier een vragenlijst over ingevuld) en hoe we deze in dienst van de Heere kunnen gebruiken.

Mooi om dat zo met elkaar te bespreken en te ontdekken hoe we dit mogen gebruiken. Jezus belooft in Johannes 14:12 dat als we in Hem geloven, we Zijn werken ook zullen doen, en zelfs meer dan dat!

Tot slot

Zaterdags hebben we ons huiswerk bijgewerkt, heeft Leah heerlijk buiten gespeeld en hebben we ‘s avonds even kort genoten van het ‘kampvuur’!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *