BlogUncategorized

Who am I? (Wie ben ik?)

Zondag

Deze week was er geen ‘dienst’ hier op All nations, dit was alleen tijdens de vakantie. Wel jammer, want de afgelopen diensten waren erg mooi en hierdoor hadden we ook verbondenheid met andere studenten! We hebben geluisterd naar een dienst van onze eigen gemeente. Normaal zou je je misschien wat op ‘afstand’ voelen staan, maar omdat we ook in Ede vaak online moesten meekijken ivm de lockdown, voelde het eigenlijk ‘normaal’.

’s Middags gingen we wandelen met onze ‘barnabassen’. Dat zijn studenten die ons hier de weg wijzen, waar we terecht kunnen voor vragen etc. Zij spreken ook Nederlands, wat natuurlijk erg handig is! We hebben kennis gemaakt en gepraat over hoe zij en wij geroepen zijn, wat ons beider traject is en hoe de toekomst er menselijk gesproken uit gaat zien. Bijzonder om te zien hoe de Heere ook in hun levens werkt.

Maandag

Maandag was de eerste ‘echte’ les. Tot nu toe was het nog introductie, maar nu gingen we van start.

Het ging over werken en leven in een gemeenschap/team. Hier op All Nations, maar ook straks op het veld. Waarom is dat belangrijk om in een gemeenschap te zijn? Wat zijn de voordelen? Wanneer kan het juist fout gaan? Ook keken we naar verschillende gemeenschappen/netwerken. Ieder mens heeft er veel: je (schoon)familie, je collega’s, je kerk, je sport/hobby, verschillende app-groepen, verenigingen, muziekgroep of wat dan ook. En overal ben je een onderdeel. Wat is je rol? Wat draag je bij? Wat leer je van elkaar? Wat zijn redenen waarop het mis kan gaan? Vaak is dat als mensen jaloers zijn, eigenlijk een andere ‘rol’ zouden willen hebben of als mensen juist zeggen: ik kan het zelf wel, ik heb anderen niet nodig. Ze zijn snel trots/ hoogmoedig. Maar ook als er geroddeld wordt, achter iemand z’n rug gepraat wordt is dat vaak de reden waarom het in een groep niet goed gaat.

bron foto: samencommuniceren.nl

We keken naar dat God alles volmaakt heeft geschapen, de wereld en ons als mensen. De relaties waren volmaakt. Maar door de zondeval werd dat kapot gemaakt. In relaties is pijn, verdriet, wantrouwen en gebrokenheid gekomen. Maar… door de komst van Jezus kan dat wat gebroken is geheeld worden. Door Hem Zijn we onderdeel van Zijn lichaam en mogen we elkaar vergeven. En dat is wat we nodig hebben; genade, vergeving en liefde!

‘s Middags deden we ons corvee (13 wc’s schoonmaken…), huiswerk en hebben we even heerlijk gewandeld!

Dinsdag

Dinsdag kregen we les over verschillende stijlen van leren en verschillende rollen op de werkvloer. Inzicht hierin is belangrijk, voor jezelf, maar ook om inzicht te krijgen in de verschillende culturen. Bijv. als je iets heel theoretisch uitlegt aan iemand die praktijkgericht is, zal dat minder snel/goed aankomen en zal diegene er dus ook weinig van leren. En dat geldt ook andersom. Sommige mensen houden van analyseren, duidelijk overzicht, de ander juist weer niet. De een is een leider, draagt graag verantwoordelijkheden, dan ander houdt van het overzicht houden, terwijl weer een ander liever volgt en een hekel heeft aan verantwoordelijkheden dragen.

Bron afbeelding: simpelsap.nl

Kortom; inzicht hierin kan een hoop frustratie voorkomen. Je kan gebruik maken van elkaars talenten die de Heere niet voor niks aan die persoon heeft gegeven. Waarom is de een juist goed met de handen, de ander juist qua denken? De een graag leiding geeft en de ander liever volgt?

Bron afbeelding: talentmix.nl

Dinsdagmiddag hebben we eerst huiswerk gedaan en daarna heerlijk gewandeld, al was het nogal blubberig en moesten we wel oppassen niet uit te glijden 😉. Je hebt hier veel wandelpaden en vaak gaan ze gewoon door weilanden heen. Daardoor kom je op de mooiste, maar ook op de meest blubberige plekken!

Woensdag

Woensdag een nieuwe dag! We begonnen met worship en een Bijbeloverdenking over Daniel. Daniel was een gevangene, had het moeilijk, maar bleef vol geloof in God. Er kunnen veel uitdagingen en moeilijkheden op ons afkomen. Praktisch zoals; financieel, zorgen om welke school, hoe alles te regelen nu rondom de lockdown, maar ook andere grotere uitdagingen en moeilijkheden die op ons af kunnen komen als verlies, verdriet of relatieproblemen. Wat doen we dan? We kunnen ze vermijden, maar ook met de hulp van God er doorheen. En we zien aan Daniel: dan zal de Heere je zegenen. God heeft alles (inclusief alle uitdagingen en moeilijkheden) onder controle, dat wordt wel duidelijk in Daniel 1.  Het was erg mooi en bemoedigend om deze dag zo te beginnen!

Daarna ging het over ‘transitie’. Transitie is een proces van verandering. Op dit moment zitten we in een transitie, en ook het komende jaar zullen we vaak transities meemaken. Een transitie is over het algemeen niet gemakkelijk. Het begint voor het vertrek waarin er veel op je af komt; Hoe zal de toekomst eruit zien? Wat verwachten we? Je kijkt ernaar uit, maar het is ook spannend. Je weet dat God je geroepen heeft, maar soms heb je twijfel.  Je wilt je toewijden aan wat komen gaat maar je ziet en merkt ook dat achterlaten van mensen moeilijk is. Je moet omgaan met reacties van mensen; de een vind het geweldig, de ander begrijpt de roeping niet, mensen van wie je het misschien niet verwacht zeggen dat ze je enorm gaan missen, en mensen van wie je het juist had verwacht zeggen niet zoveel. En ook deze reacties doen wat met je.

Daarna vertrek je daadwerkelijk, je moet afscheid nemen. Van je werk, je huis, vriendschappen, familie, bepaalde rollen of posities.. Er is zoveel wat je achterlaat. Gewoontes, vertrouwdheden en een stuk veiligheid. En ook dat brengt veel emoties met zich mee. Gemis, verdriet, maar soms ook schuld, omdat je je schuldig voelt omdat je iemand achterlaat die ziek is, of die het moeilijk vind dat je weggaat. Afscheid nemen, omgaan met al die verschillende emoties is moeilijk, het gevaar is dat je ‘een masker’ op zet en doet of alles wel goed gaat, terwijl dat niet zo is.

Na het vertrek komt de daadwerkelijke transitie. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe gewoontes, nieuwe plek.. Vaak komen ook dan weer verschillende emoties naar boven; Je kan je onzeker gaan voelen omdat niemand je nog kent en je niet weet wat je kan verwachten van mensen. Je kan het gevoel hebben dat je je moet gaan ‘bewijzen’. Je kan structuur en gewoontes gaan missen, het gevoel hebben van ‘een onbekende zijn’ alsof je niemand bent. Vaak zijn er veel wisselende emoties van hoogte en dieptepunten. Een prachtig plaatje hierbij is:

Dit geeft ook onze emoties weer waarin we de afgelopen weken doorheen gingen, en nog gaan. Soms is het allemaal zo fantastisch en geweldig hier!! Maar soms zijn we ook down en verdrietig, en niet eens altijd kunnen we herleiden waar dat van komt. Het gevoel komt en gaat, maar doordat het zo wisselend is, kost het soms behoorlijk wat energie!

Dit was zo’n huildag…. 😉

Wanneer je gesetteld bent en wat meer gewend aan alles komt eigenlijk de laatste fase van transitie. Het is nog wel moeilijk omdat je nu ook wel risico gaat nemen door nieuwe relaties aan te gaan, opnieuw dingen moet gaan uitzoeken en gaan proberen, je fouten kan maken in reacties (bijv bij verschillende culturen). Je kan je snel beledigd of angstig voelen.

Is het dan alleen maar ‘moeilijk’? Gelukkig niet! Want als de Heere roept wil en zal Hij ook met ons zijn en dat ervaren we ook! Er is ook opwinding, naar uitzien, genieten van meeleven van anderen, verwondering over hoe de Heere voorziet en werkt. Dankbaarheid voor het samen zijn als gezin en dit als gezin mogen meemaken. Opluchting als het goed gaat, en blij zijn als we hier mooie dingen mogen leren. Transitie is ook een mogelijkheid voor nieuwe of andere kansen. Het is een mogelijkheid om te groeien in persoonlijkheid en geloof en dat ervaren we ook.

We hebben de transitie bewust uitgebreider beschreven, omdat we hopen dat jullie hierdoor (beter) begrijpen waar we in deze tijd doorheen gaan, maar ook waar we DV het komend jaar (of misschien zelfs jaren) doorheen zullen gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar met de Heere hopen we het aan te gaan.

De les over transitie werd afgesloten met Jozua 1:9, bijzonder voor ons omdat de dominee met deze tekst het jaar 2021 begon, en we er afgelopen week ook al een andere preek over hoorden.. Een aansporing en bemoediging!  

En ook vanmiddag hebben we gewandeld, corvee en ons huiswerk gedaan. Ons huiswerk bestaat uit een werkboek welke we elke dag in moeten vullen nav de les van ’s ochtends. Het zijn theoretische vragen en vragen die je laten nadenken over wat je ’s ochtends geleerd hebt.

Donderdag

Donderdag ging de eerste les over fundamentele persoonlijkheidsbehoefte. Er zijn 4 basisbehoeften:
1) Aanvaarding, je geaccepteerd weten
2) Levensonderhoud, eten, slaap
3) Van betekenis zijn
4) Prestatie

Begin je bij het eerste punt, dan creëer je een cirkel van genade. Maar begin je bij het laatste punt, dan creëer je een cirkel van frustratie.

Voor veel mensen zal dit waarschijnlijk wel herkenbaar zijn. Hoe vaak beginnen we niet bij prestatie, wat we doen. We willen presteren, en afhankelijk daarvan beoordelen we of we wel of niet goed zijn. Hij vaak doen we dit ook niet in het geloof; we willen eerst goed genoeg worden, of goede dingen voor God doen voor we denken bij Hem te mogen komen. Maar dat is het verkeerde begin.
Het gaat niet om wat we doen, maar om wie we zíjn.
Het is belangrijk om deze 4 basisbehoeften goed in de gaten te houden, want als je aan één gebrek hebt, kan het verkeerd gaan.  

De tweede les ging over je identiteit in Christus. Dit was een mooie maar ook heel bijzondere les, hier hoop ik nog een keer apart een blog over te schrijven.

Vrijdag

We hadden gezien op het menuoverzicht van deze week dat er vrijdagochtend pancakes zouden zijn..!! Normaal ontbijten we ’s ochtends op onze kamer omdat Leah 8 uur klaar moet zitten voor het instructiemoment met de juf, maar nu hebben we voor een keer beneden gegeten, dat was een succes 😉.

Welke maaltijd lijkt jou het lekkerst? 😉

Na het ontbijt begonnen wij met ‘tutorgroep’. Dat is een groep studenten met een ‘tutor’, waarmee je allerlei dingen deelt, je bid samen, en doet leuke dingen samen. Helaas is dat nu natuurlijk anders via Zoom, maar ook via Zoom kan je leuke spelletjes doen 😉!! Daarna deelde één van de studenten iets moois vanuit de Bijbel, want ons beiden raakte. Met welke ogen kijken we? Het volk Israël staat voor het beloofde land. Het beloofde land, ze wisten dat ze het zouden krijgen en hadden in de woestijn gemerkt dat God zijn beloften houdt. Als er dan 12 verspieders naar het land gaan, zijn er ogen die overvloed zien, maar ook ogen die angst en obstakels zien.
Er zijn voor ons vaak ook veel uitdagingen, problemen of obstakels. Met welke ogen kijken we dan? Er zijn veel verschillende ogen. En de keuze met welke ogen je gaat kijken verandert de situatie. Zie ook naar het volk Israël.  Hierdoor moesten ze nog eens 40 jaar naar de woestijn, omdat ze met ogen van angst hadden gekeken ipv met ogen van geloof. Kijk met ogen van geloof, of ogen van angst maakt het verschil tussen; ‘We kunnen het!’ of: ‘We kunnen het niet…’ Met welke ogen kijken we? Maar ook, welke ‘leider’ volgen we, op wie focussen we ons? Op degene die kijken met ogen van angst en zeggen: dat lukt toch niet? Of met ogen van geloof en is Jezus je Leider?

Focus je op de beloften! Beloften verdrijven angst.

Vandaag mocht Willem van start in de les 😉. Elke week deelt 1 student zijn of haar verhaal. Het verhaal van zijn/ haar leven, het tot geloof komen en over de roeping om te werken in Gods koninkrijk. En Willem mocht het spits afbijten. In de afgelopen dagen had hij zich al voorbereid. Best spannend om je persoonlijk verhaal te delen in het Engels voor een nog betrekkelijk onbekende groep. Willem had wat foto’s in een powerpoint gezet als ondersteuning van zijn verhaal. Het mocht maximaal 20 minuten duren.

Het ging heel goed (binnen de tijd!). Na zijn verhaal mocht iedereen vragen stellen, en daarna gingen de studenten om de beurt voor hem bidden. Het was bijzonder om te merken dat sommigen van de studenten ook dingen herkenden, met name ook over het ‘wachten’, dit is een groot onderdeel geweest in ons leven, en dat herkenden sommigen. Eén student deelde het volgende prachtige sitaat:

“If you cant see far ahead, go ahead as far as you can see”

Ralph Winter (Als je niet ver vooruit kunt kijken, ga den vooruit zover je wel kunt zien)

Daarna hadden we les over ‘goede gewoontes’ en waarom het belangrijk is om deze te hebben. Als je op ‘het veld’ bent kan het zo snel voorkomen dat je druk bent met van alles en nog wat. Settelen, nieuwe contacten, nieuw werk, andere cultuur en voor je het weet wordt je opgeslokt door het leven en ben je enorm druk. Hoe snel kan je druk zijn om dingen te doen voor God, druk zijn in Zijn koninkrijk, maar vervolgens Hem zelf vergeten. Oftewel; wel praten óver Hem, maar niet mét Hem. Hoe kan je dit voorkomen? Wat hebben gewoontes daar voor een rol in? Is dit Bijbels? We onderzochten samen een aantal verzen en stonden stil bij de geschiedenis van Martha en Maria.

’s Middags had Lydia haar tutorgesprek (Willem had deze woensdagmiddag). Dit is een gesprek met je tutor (soort mentor) waar je alles mee bespreekt. Van hoe het is om hier te wonen, of je al gewend bent en alles praktisch kunt vinden, hoe je de lessen vindt, of je het allemaal goed kan volgen, maar ook inhoudelijk qua lessen, je persoonlijke ontwikkelingen, je doelen etc. Ook is je tutor degene die je huiswerk nakijkt.

Vrijdagavond zijn we heerlijk supervroeg naar bed gegaan!

Zaterdag

Zaterdagochtend had het gesneeuwd!!!! Wat een super feest! Leah wilde direct naar buiten! Er waren ook al mensen buiten, en een paar kinderen hadden zelfs al sneeuwpoppen gemaakt. We hoorden en zagen dat er in Nederland ook heerlijk sneeuw is gevallen, voor veel mensen genieten waarschijnlijk. Ook hadden we deze ochtend een typisch Engels ontbijt, wat vooral bij Willem en Leah erg in de smaak viel 😉. De rest van de dag hebben we nog heerlijk genoten van de sneeuw en heeft Lydia ’s ochtends en Willem ’s middags z’n huiswerk van deze week afgemaakt.

’s Avonds was er een enorme verrassing; voor de eerste keer post vanuit Nederland!! Leah vond het zó leuk, echt genieten! Nadat alle kinderen op bed lagen hebben we een spelletje met de familie Timmerman gedaan, even ontspannen..!

Vind je het ook leuk om post te sturen? Uiteraard vinden wij dat super leuk, en vinden we het een feestje om te ontvangen! Ons adres hier is:
All Nations Christian College
Fam de Bruijn
Easneye
Ware
Hertfordshire
SG12 8LX

Week voorbij

En toen was de eerste volle week cursus alweer voorbij, we merken wel dat de tijd echt vliegt. We hebben van veel mensen gehoord dat ze de blog lezen en het erg fijn vinden om zo op de hoogte te blijven, maar zich ook afvroegen waar we de tijd vandaan haalden 😉.. Uiteraard weten we niet of dit altijd zo blijft lukken, maar voor nu doen we het meestal elke dag even 5 a 10 minuten. Dan is het elke dag maar even en is het goed te doen. Voor onszelf is het een soort ‘herkauwen’ van wat we geleerd hebben en vinden we het ook heel waardevol voor later. Maar ook vinden we het heel fijn dat we op deze manier met jullie kunnen delen wat ons bezig houd en wat we zoal meemaken. Bij deze dan ook nogmaals onze dank voor al het meeleven en meebidden met/ voor ons!

Het heeft even geduurd, maar ook hier heeft Leah haar vioolles weer opgepakt!

2 gedachten over “Who am I? (Wie ben ik?)

  1. Erg leuk om te lezen. Geeft echt een goed beeld waar jullie doorheen gaan en zullen moeten gaan! Prachtige en bemoedigende passages in deze blog. Ook leerzaam voor ons!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *